Info om udvekslingskort

Læs denne side igennem grundigt, inden du spørger til udvekslingskort.

Formålet med vores udvekslingskort er, at medlemmer af RSK og de foreninger og klubber vi har aftaler med, lejlighedsvis får mulighed for at fiske på hinandens fiskevand. Aftalen er ikke tænkt som ét “fiskekort”, der giver ubegrænset adgang til andet vand end det, foreningen/klubben ellers normalt råder over. Der er derfor også sat et loft på max 4 ture pr. sæson pr. medlemskab. pr. udvekslingskort.

Eksempel 1: “Jens Jensen” vil gerne fiske i X å gennem vores aftale med en forening. Det kan gøres 4 gange pr. sæson. Det er ikke muligt at fiske i X å gennem udvekslingskort efter tur nummer 4. Hvis “Jens Jensen” ønsker at fiske hos en anden forening/klub, kan dette ligeledes gøres 4 gange årligt, med mindre andet er nævnt i den enkelte aftale.

Eksempel 2: Husstands medlemskab hos “familie Nielsen”, ønsker at fiske i X å gennem vores aftale med en forening. Husstanden består af 2 voksne og 2 børn. Det er muligt for alle i husstanden, at fiske 1 gang på samme tid, eller fx 2 gange med 2 personer ad gangen. Det er ikke muligt at fiske 4 personer på samme tid 4 gange.

Aftalen gælder KUN for medlemmer af RSK. Dagkortfiskere kan ikke benytte sig af aftalen. Se i øvrigt nærmere under de enkelte aftaler. Det er til en hver tid medlemmets eget ansvar, at opdatere sig på de enkelte foreninger/klubbers regler og retningslinjer. Aftaler om fælles fiskeret hos andre foreninger indgår ikke i aftalerne. Det vil sige, at har RSK en aftale om udvekslingskort med fx Nordjysk Lystfiskerforening, kan andre foreninger/klubber RSK måtte have en aftale om udvekslingskort, ikke fiske på vand hos Nordjysk Lystfiskerforening gennem RSK.

Under hver aftale er oplyst, hvor og hvordan de enkelte udvekslingskort kan lånes. Hvis du stadig er i tvivl om udvekslingskort, kan du ringe eller skrive til klubbens kasserer Finn Sommer på telefonnummer 4255 7688 eller e-mail kasserer@randerssportsfiskerklub.dk.

Der tilføjes/fjernes løbende udvekslingskort efterhånden som aftalerne bliver indgået og fornyet/ophører.