Regulativ og regler for Randers Sportsfiskerklub

§ 1. Klubbens fiskevande og bygninger

 • stk. 1 Klubben har følgende fiskevand: Gudenåen nedstrøms Ulstrup til Porskær, Allingåen nedstrøms Nybro til nedstrøms Sjelbro.
 • stk. 2 Klubben har klubhus ved Gjerrild klint på Djursland samt klublokale på Høvejen 17 i Randers.(Vorup)

§ 2. Fredning – mindstemål

 • stk. 1 Fra den 16. november til den 28/29. februar (begge dage inkl.) er fiskeri forbudt i klubbens fiskevand i Allingåen. Havørredhunner er fredet fra 1. oktober.
 • stk. 2 Fra den 16. november til den 15. januar (begge dage inkl.) er fiskeri forbudt i klubbens fiskevand i Gudenåen.
 • stk. 3 Mindstemålet for bækørreder er 40 cm.
 • Mindstemålet for laks er 40 cm.
 • Mindstemålet for havørred er 40 cm
 • Havørreden er totalfredet i Gudenåen, og skal straks genudsættes.
 • Mindstemålet for gedde er 60 cm,
 • Maksimummålet for gedde er 80 cm – kun gældende for Gudenåen.
 • stk. 4 Herudover skal lovgivningens bestemmelser omkring mindstemål og fredning af de enkelte arter overholdes.
 • stk. 5. Nedfaldsfisk er fredet i klubbens fiskevande og skal straks genudsættes uanset tilstand.

§ 3. Øvrige forhold

 • stk. 1 Hunde og jagtgeværer må ikke medføres ved fiskeri. Lodsejerne er undtaget fra denne regel.
 • stk. 2 Al trolling (træk efter båd) i klubbens fiskevande er forbudt
 • stk. 3 Fra solopgang til solnedgang må hver lystfisker benytte 1 stang. Fra solnedgang til solopgang er der ingen begrænsninger.
 • stk. 4 Fiskeri med pirke og lignende genstande, der kan benyttes til rykfiskeri, er forbudt i klubbens fiskevand..
 • stk. 5 Fiskeri med rogn er forbudt.
 • stk. 6 Ved fiskeri med agnfisk i Gudenåen, skal agnfiskene være fanget i Gudenå-systemet.
 • stk. 7 Der må højst samlet hjemtages 2 fedtfinnefisk (havørred, bækørred og laks) pr. fisker pr. 24 timer. Det henstilles, at man nøje overvejer, hvor mange fisk man behøver at hjemtage.
 • Dog må der kun hjemtages 3 gedder under 80 cm pr. medlem pr. år fra vores fiskevand i Gudenåen.
 • stk. 8 Fiskekortet (medlems- eller dagkort) er strengt personligt.
 • stk. 9 Fiskekortet, det statslige fisketegn samt personlig legitimation skal medbringes under udøvelse af fiskeriet og skal forevises på forlangende overfor enhver, der måtte legitimere sig med forevisning af lodsejerkort eller kontrolskilt. Alle uanset alder skal være i besiddelse af gyldigt dagkort, eller medlemskort. Kortet skal bæres synligt.
 • stk. 10 Enhver henkastning af affald, liner og kroge er forbudt.
 • stk. 11 Der udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinjer i tidsrummet 16. januar – 31. oktober i Gudenåen og fra 01. marts – 31.oktober i Allingåen.
 • stk. 12 Der er tvunget fangstregistrering af havørred, laks og gedde fanget på klubbens fiskevand i Allingåen og Gudenåen. Hertil benyttes Fangstjournalen. Dette gælder både hjemtagne og genudsatte fisk. Fiskene skal registreres senest 5 dage efter fangsten.