Bliv medlem af Randers Sportsfisker Klub

Et medlemskab af Randers Sportsfisker Klub giver adgang til fiskeri på klubbens stykker af Gudenåen, der er kendt for dine store laks og gedder samt til Allingåen med dens store havørreder.

Sammen med medlemskabet af RSK, bliver du også medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund hvor du får tilsendt medlemsbladet “Sportsfiskeren” 4 gange om året.

Sidst men ikke mindst får du en masse hyggelig social samvær på klubbens mange klubaftner og du kan deltage i klubbens arrangementer og medlemsfisketure samt leje Huset i Gjerrild ved Djurslands skønne kyst.

Junior (0-17 år)
Kontingent 2024
Gælder børn og unge til og med 17 år
Senior (18 år +)
Kontingent 2024
Gælder personer fra og med 18 år +
Familie
Kontingent 2024
Ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år

Indmeldelse sker direkte gennem Danmarks Sportsfiskerforbund ved at klikke på ovenstående knapper.

Familie er ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år.
Familie medlemskab gælder ikke andre familiemedlemmer end ovenstående.

Familie medlemskab skal samtidig meddeles skrifteligt til kassereren med anførsel af følgende oplysninger:

  • Navne på alle personer
  • Fødselsdato på alle personer

VIGTIGT! Ved familie medlemskab skal navne og fødselsdatoer oplyses på alle der skal fiske sammen med medlemmet.