Klubbens historie

Randers Sportsfisker Klub (RSK) er grundlagt d. 5. marts 1951.

Klubbens primære fiskevande er ved Gudenåen og Alling å. Der er fanget laks på over 18 kg, havørred over 10 kg og gedder over 14 kg i vore fiskevande.

RSK råder over eget klubhus i Gjerrild på Norddjurslands kyst. Endvidere har vi eget klublokale på Høvejen 17 i Randers SV, hvor vi hver tirsdag i perioden september til maj holder klubaften for seniormedlemmerne samt hver anden torsdag for juniormedlemmerne.

Vi arrangerer en årlig Aborre konkurrence på Randers Fjord og Gudenåen. Du kan læse mere om konkurrencen her: Aborrekonkurrencen.
RSK er ligeledes, som en del af Gudenåsammenslutningen og Gudenåens Ørredfond, medarrangør af forårets store Blanklaks konkurrence samt den legendarisk efterårskonkurrence  Gudenå Konkurrence.

Alling åen har vi plejet i mange år og nu viser resultaterne sig. Under elektrofiskeri bliver der fanget masser af fisk.

RSK er medlem af:

Danmarks Sportsfiskerforbund
https://www.sportsfiskeren.dk/

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
https://www.ferskvandsfiskeriforeningen.dk/

Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet
https://www.gudenaasammenslutningen.dk/

Gudenåens Ørredfond
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/forsiden/gof