Fiskeri efter signalkrebs

Signalkrebs

Randers Sportsfisker Klub (RSK) administrerer en del fiskevand i Allingåen. Dette fiskevand er udlejet til RSK af vores lodsejere via en lodsejerkontrakt. Denne kontrakt giver RSK lov til at udøve lystfiskeri langs åen for vores medlemmer og dagkortfiskere.

Lystfiskeri er i denne forbindelse defineret som fiskeri med stang efter fisk. Al fiskeri i vores fiskevand kræver fiskekort – også fiskeri efter signalkrebs. Da det ikke vurderes muligt, at udrydde signalkrebsene med den nuværende faglige viden, skelnes der ikke mellem krebsfiskeri og alm. fiskeri.

Det er kun tilladt at anvende krebsebrik til at fiske krebs med. Ruser er absolut forbudt.

Man hjælper således ikke RSK ved at tilbyde at fiske efter signalkrebs.

Bruger man krebsebrikker, må man ikke bruge saltvandsfisk som agn, da det er forbudt.

Der er ingen fredningstider på signalkrebs, men man er naturligvis forpligtiget til at overholde fredningstiderne for flodkrebs. Man er også selv forpligtiget til at sætte sig ind i disse fredningstider.

Man kan læse mere på Randers Kommunes hjemmeside her : Signalkrebs.