Bestyrelsen i Randers Sportsfisker Klub

Udvalg under Randers Sportsfisker Klub

Bestyrelsen i RSK har nedsat en række udvalg som varetager forskellige, men nødvendige opgaver, til gavn for alle klubbens medlemmer.

Fiskeriopsyn i Randers Sportsfisker Klub

RSK har fiskeriopsynsmænd, der er godkendt af Fiskeristyrelsen til, at kontroller ved klubbens fiskevande ved Gudenåen og Alling Å.
Hvis du er i tvivl om reglerne for fiskeri, eller du har observeret noget mistænksomt ved vores fiskevand, er du velkommen til at kontakte klubbens fiskeriopsynsmænd.