Fangst indrapportering

I Randers Sportsfisker Klub er der obligatorisk fangstregistrering af havørred, laks og gedde fanget på klubbens fiskevand i Allingåen og Gudenåen.
Dette gælder både hjemtagne og genudsatte fisk. Fiskene skal registreres senest 5 dage efter fangsten.

Obligatorisk betyder at du skal indberette!.

Indberet også gerne nulture da det giver et fingerpraj om hvor meget eller lidt klubbens fiskevande benyttes.