Forbrugsafregning af booking

Når du booker huset eller lejligheden i Gjerrild er vandforbrug inkl. i prisen, men du skal afregne forbrug af el efter taksten: kr. 5,00 pr. kWh.

Afregningen foregår ved, at du tager et billede af elmåleren hvor målerstanden tydeligt fremgår, når du ankommer til Gjerrild. Billedet sender du via nedenstående formular til Randers Sportsfisker Klub.

Når du afrejser fra Gjerrild, gør du det samme, at tage et tydeligt billede af målerstanden igen og sender ligeledes dette til RSK.

Du vil efterfølgende modtage en opkrævning for dit forbrug af el.
Hvis billederne mangler, helt eller delvist, bliver dit forbrug udregnet efter et skøn og kan ikke påklages efterfølgende.