Kategori arkiver: Fiske- og vandpleje

Nyheder fra fiske- og vandplejeudvalget

Faunaundersøgelse af Alling Å

Formålet med undersøgelsen af Alling Å, er at undersøge om der er sket en påvirkning af smådyr i vandløbet, fra hændelsen ved Nordic Waste i julen 2023, hvor der skete en kortvarige sammenblanding af jord og overfladevand fra Nordic Waste med vand fra Alling Å. Mange smådyr i vandløb har livscyklusser der forløber over flere år, og en påvirkning der er sket for et stykke tid siden vil derfor afspejles i smådyrene og dermed i miljøtilstanden i Alling Å.

Sportsfiskerformand: – Jeg fik et chok

Randers Amtsavis har i dag den 1. februar 2023 bragt en artikel med RSK formand Jan Hyllested.Artiklen gengives i sin ordlyd nedenfor og kan findes på Amtsavisens hjemmeside. Sportsfiskerformand: – Jeg fik et chok, da jeg læste, at der skulle være udledt spildevand direkte i åen i årevis fra Nordic Waste Nye oplysninger om spildevandstilladelse[…]

Enorme mængder spildevand er endt i Alling Å

Foto: Jan Hyllested

Nordic Waste har siden 2018 haft tilladelse til at udlede store mængder spildevand ud i Alling Å, og samtidig kun kontrolleret spildevandsindholdet én gang årligt. ”Ubegribeligt og alvorligt”, mener Danmarks Sportsfiskerforbund og tre lokale sportsfiskerforeninger, der nu kræver at Randers Kommune gennemfører grundige undersøgelser af miljøtilstanden i åen. Bekymring i Randers Sportsfisker KlubI Randers Sportsfisker[…]

Ørredbestanden i Alling Å skal sikres

Sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder RSK på, hvordan man sikrer, at havørredbestanden i Alling Å ikke bliver påvirket af forureningen og det store jordskred ved Nordic Waste. Randers Kommune har pt offentliggjort prøveresultater fra vandkvalitetsundersøgelser på fem målestationer fra d. 20., 23., 26. og 29. december. Bortset fra den 20. december, hvor der blev registreret[…]

Spis ikke fisk eller krebs fra Alling Å

Set i lyset af de seneste anbefalinger fra en biolog fraråder RSK nu medlemmerne at spise fisk eller signalkrebs fra Allingåen. Indtil der kommer bedre oplysninger – Det vil i realiteten betyde nye prøver – frarådes I altså at spise noget fra åen.Anbefalingen gives på grundlag af et forsigtigshedprincip – eller med andre ord. Better[…]

Første miljøresultater på vandmålinger

Første miljøresultater på vandmålinger omkring Nordic Waste er klar. Resultaterne for vandmålingerne er klar og de viser, at Randers Kommune er lykkedes med at beskytte Alling Å fra forurening indtil videre. Kort fortalt viser udtagne vandprøver i Alling Å før og efter Nordic Waste, at der den 20. december var forhøjede koncentrationer af særligt tungmetaller[…]

Miljøresultater på vandmålinger omkring Nordic Waste

Randers Kommune foretager løbende prøver af vandet og af jordbunden i Alling Å. Overvågningen har til formål at følge, om der sker en påvirkning af den kemiske vandkvalitet og af jorden på vandløbsbunden i Alling Å omkring Nordic Waste. Prøverne tages fem forskellige steder i Alling Å, en til to gange ugentlig og resultaterne kan[…]

Dette websted bruger cookies til at tilbyde dig en bedre browseroplevelse. Ved at fortsætte på denne hjemmeside accepterer du vores brug af cookies.