RSK og DSF er stadig bekymret

Foto: Jan Hyllested

Stadig bekymring for omlægning af Alling Å

Siden januar har Randers Kommune arbejdet med flere scenarier for at undgå en alvorlig miljøforurening af Alling Å i forbindelse med udsivning af forurenet overfladevand fra ved Nordic Waste.

Et af scenarierne er at omlægge Alling Å til Lille Å-systemet via den lille Vissing Bæk. Kommunen arbejder i samråd med Miljøstyrelsen, COWI og Favrskov Kommune stadig med at afklare, hvordan det vil påvirke natur, vandmiljø og fisk i de to vandsystemer.

Læs hele artiklen på Sportsfiskeren.

Webstedet anvender cookies til at give dig en bedre oplevelse af vores hjemmeside (funktionelle) og til at få en idé om hvilke sider du besøger (statistik).