Indkaldelse til generalforsamling 26. marts 2024

Indkaldelse til generalforsamling 26. marts 2024

Randers Sportsfisker Klub afholder generalforsamling tirsdag d.26. marts 2023 i klublokalet kl.19:00

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen

På valg er:
Per Hørdum – Genopstiller
Kåre Kjeldsen – Genopstiller ikke

Valg af to suppleanter

Valg til Ørredfonden
Per Hørdum
Kent Jensen

Revisorer:
Jens Hagensen

7. Eventuelt

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Den endelige dagsorden, vedlagt nøgletal fra det forgangne års regnskab, skal formidles til medlemmerne gennem RSK´s klubinformation senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 

Ovenstående indkaldelse til generalforsamlingen 26. marts 2024 kan downloades her.

P.b.v.
Randers Sportsfisker Klub

Webstedet anvender cookies til at give dig en bedre oplevelse af vores hjemmeside (funktionelle) og til at få en idé om hvilke sider du besøger (statistik).