Sportsfiskerformand: – Jeg fik et chok

Randers Amtsavis har i dag den 1. februar 2023 bragt en artikel med RSK formand Jan Hyllested.
Artiklen gengives i sin ordlyd nedenfor og kan findes på Amtsavisens hjemmeside.

Sportsfiskerformand: – Jeg fik et chok, da jeg læste, at der skulle være udledt spildevand direkte i åen i årevis fra Nordic Waste

Nye oplysninger om spildevandstilladelse ved Nordic Waste får nu sportsfiskerfolket til at reagere. Formanden for Randers Sportsfisker Klub, Jan Hyllested, fik med egne ord et chok, da han læste om udledning af spildevand i Alling Å. Politiken skrev forleden, at de havde fået en ekspert, lektor Mette Martina Broholm fra DTU, til at læse den spildevandstilladelse, som Randers Kommune gav Nordic Waste i 2018.

Og den gav ifølge avisen Nordic Waste lov til at udlede 10 liter vand i sekundet til Alling Å uden anden rensning, end at jordpartikler og andet opslæmmet materiale først skulle bundfælde sig i to bassiner. 10 liter i sekundet er næsten tilstrækkeligt til at fylde to svømmehaller med 25 meter lange bassiner i døgnet, skriver Politiken.

– Hvis det passer, så kan der jo være en helt anden skurk end skarven, som vi havde mistænkt for at være årsag til, at der næsten ikke er flere fisk tilbage i åen. Det er gået så meget tilbage med fiskeriet, at der simpelthen næsten ingen fisk er længere. De seneste to år har det været så slemt, at vi nu overvejer helt at droppe vores årlige fiskekonkurrence. Og står det her til troende, så er det altså helt galt, siger Jan Hyllested.

Fuld skrue
Ifølge Politikens oplysninger ved egenkontrol er der kun foretaget én årlig prøvetagning af spildevandets indhold af forskellige potentielt forurenende og miljøfremmede stoffer.

Sammen med Langå Sportsfiskerforening, Hadsten Lystfiskeriforening og Danmarks Sportsfiskerforbund vil Randers Sportsfisker Klub nu give kontrollen af vandløbet fuld skrue, som Jan Hyllested kalder det.

– Vi har ellers holdt os noget tilbage, fordi der har manglet fakta og fordi vi ikke ville melde os i koret af folk med sølvpapirshatte og dommesagsprofetier. Men det her, det kalder på handling, hvis det viser sig at være korrekt, siger Jan Hyllested.

– Vi opfordrer derfor til, at Randers Kommune iværksætter en tilbundsgående analyse af miljøtilstanden i Alling Å. Den skal som minimum indeholde beskrivelse af DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Indeks) på hele hovedløbet fra kilden og ud til Grund Fjord. Vi ønsker også, at data fra iltmålingsstationer samt andre relevante data, som kommunen måtte ligge inde med, inddrages i analysen med henblik på at give et bud på, om spildevandet har haft en påvirkning på hovedløbets miljøtilstand, lyder det i en samlet pressemeddelelse fra de fire foreninger.

Tillæg til miljøgodkendelsen
Efter at Nordic Waste havde problemer med at overholde grænseværdierne i det vand, der måtte udledes i den første miljøgodkendelse, blev der etableret sandfilter- og kulfilteranlæg på virksomheden.

26. juni 2023, efter der et par gange var optaget videoer af udslip fra rensebassinet direkte ud i Alling Å, vedtog byrådet et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse.

Tillægget betød, at der ikke længere måtte afledes vand fra virksomheden til Alling Å, samt at skulle der opstå forhold, hvor en udledning ikke kunne forhindres, så skulle virksomheden inden opnå særskilt tilladelse til det, baseret på dokumenteret kvalitet af det vand, som ønskedes udledt.

Fødevarestyrelsen ind over
Fiskerne beder i øvrigt også om, at Randers Kommune tager kontakt til Fødevarestyrelsen med opfordring til så hurtigt som muligt at få gennemført analyse af indholdet af tungmetaller og andre stoffer (for eksempel PFAS) i signalkrebs og stationære fiskearter som gedde, aborre og ørred, der indgår i lystfiskeriet.

– Og hvad med landmændenes køer, der græsser i området ved åen? Er der en ny PFAS-skandale på vej, spørger Jan Hyllested, der også efterlyser, at der bliver målet for mange flere stoffer og tungmetaller end dem, der måles for i forvejen.

Imod at å kommer over i bæk
De fire fiskeforeningers holdning til løsningen med at vende Alling Å og køre den over i Vissing Bæk falder ikke i god jord.

– Der er i forvejen en del bøvl med erosion og sandaflejring i bækken. Men vi er med på, at hvis det er force majeure og nødværge, at så må det til, hvis alternativet er, at Alling Å forurenes endnu mere. Men så skal det være så kortvarig en løsning som muligt, siger Jan Hyllested.

Der bedes dog om, hvis løsningen vælges, at det nedsættes en gruppe bestående af repræsentanter fra Hadsten Lystfiskeriforening, Langå Sportsfiskerforening, Randers Sportsfisker Klub og Danmarks Sportsfiskerforbund. For at opnå den mindst mulige negative effekt på begge å-systemer.

Randers Amtsavis har bedt kommunikationschef Karen Balling Radmer hos Randers Kommune om at finde en, der kan svare på kritikken af spildevandstilladelsen, men hun er ikke vendt tilbage.

Webstedet anvender cookies til at give dig en bedre oplevelse af vores hjemmeside (funktionelle) og til at få en idé om hvilke sider du besøger (statistik).