Ørredbestanden i Alling Å skal sikres

Sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder RSK på, hvordan man sikrer, at havørredbestanden i Alling Å ikke bliver påvirket af forureningen og det store jordskred ved Nordic Waste.

Randers Kommune har pt offentliggjort prøveresultater fra vandkvalitetsundersøgelser på fem målestationer fra d. 20., 23., 26. og 29. december. Bortset fra den 20. december, hvor der blev registreret forhøjede koncentrationer af tungmetaller nedstrøms Nordic Waste i forbindelse med et kollaps af den midlertidige rørføring af Alling Å, har niveauet af tungmetaller i vandløbet været svagt forhøjede eller ikke forhøjede.

På de stræk af Alling Å tæt ved Nordic Waste, der er særligt i risiko for forurening, er åen som nævnt i store træk en lang, lige kanal uden vigtige gydepladser for åens ørreder. Det fremgår også af det digitale Ørredkort, hvor tætheden af yngel er minimal i hovedløbet. Derimod er der i flere af tilløbene fine gydestryg og en høj tæthed af yngel.

Læs hele artiklen på “Sportsfiskeren”.

Webstedet anvender cookies til at give dig en bedre oplevelse af vores hjemmeside (funktionelle) og til at få en idé om hvilke sider du besøger (statistik).