Nordic Waste er gået konkurs

Som så mange frygtede, bekendte Nordic Waste sig i dag konkurs.

Det er jo, som stort alle mener, moralsk forkastelig og absolut uden for enhver etik.

Det er så gudskelov nogen med større økonomiske og lovmæssige beføjelser end RSK, der skal prøve at få pengene ud af den nu meget upopulære milliardær.

RSK har hele tiden bestræbt sig på at få kommunen til at levere bl.a. vandprøver og faunaundersøgelser.
Endvidere har vi udtrykt vores bekymring for planerne for at omlægge Allingåen forløb mod Lilleå-systemet.

Sammen med forbundet sendte vi d.09. januar en forespørgsel til kommunen, hvilket I kan læse svarene her.
Bemærk at kommunen faktisk har bestilt faunaundersøgelser.

Læs svaret fra kommunen herunder med kursiv.

Kære Jan og Kaare,

Tak for jeres henvendelse til Randers Kommune.

Vandprøver
Randers Kommune foretager løbende prøveudtagning og analysering af vandprøver fra en række stationer ned gennem Alling Å.
Resultaterne bliver løbene offentliggjort på Randers Kommunes hjemmeside, hvor I også kan finde oplysninger om, hvor prøverne er udtaget, samt vores konklusioner og vurderinger af prøverne.

I starten af næste uge modtager Randers Kommune nye vandprøver og de første sedimentprøver, som ligeledes vi komme på hjemmesiden. Senere følges der op med faunaundersøgelser (undersøgelsesprogram herfor er bestilt).

Alling Å – omlægning til Vissing Bæk og Lille Å
Det er korrekt, at Randers Kommune arbejder på et projekt for omlægning af dele af vandføringen i Alling Å til Lilleå systemet. Dette er et af mange scenarier vi er i gang med at undersøge. Vi ligger ikke fast på nogen løsning endnu.

Vi arbejder også på at afklare, om vi kan få Alling Å forbi Nordic Waste, og er lige nu i gang med at afsøge, om det fysisk er muligt at gennemføre. Der er flere forhold der vanskeliggør denne løsning, primært det igangværende jordskred, der ikke muliggør grave/anlægsarbejdet forbi Nordic Waste, heller ikke hvis vi går et godt stykke øst for Gammel Aarhusvej. Øst for Nordic Waste stiger terrænet kraftigt (op til 20 m over eksisterende vandløbsbund). Men der afsøges en række muligheder for at genskabe vandløbet.

I forhold til vandføringen i Alling Å, nedstrøms Ølst er der forsat tilførsel af vand fra oplandet til Askildrup Bæk (løber ned gennem Ølst), trykvand og dræn fra bakker i Ølst, og ikke mindst fra udløbet af Brusgård Møllebæk systemet ca. 1 km nedstrøms E45, samt på sigt en mulig tilførsel af vand fra Ginnerup Bæk. I forhold til en vurdering af betydningen af de ændringer det medfører for Alling Å, har Randers Kommune anmodet et rådgiverfirma, være behjælpelig med at undersøge betydningen heraf.

RSK forsøger også hele tiden at få vores holdninger ud til medierne.

Jeg har senest i dag fredag gennemført et interview ude ved Allingåen. Indslaget forventes bragt søndag aften kl.19:30 på TVOJ.
Tror at det giver mere mening end bare at skrive løs på Facebook. Også selvom at jeg måtte tage 2 timer fra arbejde for at nå interviewet.

Jan Hyllested
Formand for RSK

Webstedet anvender cookies til at give dig en bedre oplevelse af vores hjemmeside (funktionelle) og til at få en idé om hvilke sider du besøger (statistik).