Miljøresultater på vandmålinger omkring Nordic Waste

Randers Kommune foretager løbende prøver af vandet og af jordbunden i Alling Å.

Overvågningen har til formål at følge, om der sker en påvirkning af den kemiske vandkvalitet og af jorden på vandløbsbunden i Alling Å omkring Nordic Waste.

Prøverne tages fem forskellige steder i Alling Å, en til to gange ugentlig og resultaterne kan løbende følges og aflæses på Randers Kommunes hjemmeside via linket her.

Webstedet anvender cookies til at give dig en bedre oplevelse af vores hjemmeside (funktionelle) og til at få en idé om hvilke sider du besøger (statistik).