Elfiskeri Alling Å. 2023

Det blev først den 9.dec. at årets elfiskeri blev afviklet. Forklaringen var vind og vejr – især forsyningen af vand, som gav åen en ekstrem høj vandstand.

Selvom vi skubbede fiskedagen forblev vandstanden høj – og vores vanlige praksis med folk på bredderne blev på nært et mindre stykke opgivet. I stedet tog kun båden med besætning op og nedstrøms Nybro.
Forventningen til dagens fangst var der generelt skruet ned for – ikke mindst fordi årets lystfiskerfangster var usædvanligt beskedne og nærmest satte bundrekord med kun 15-20 indmeldte fangster- heraf de fleste på kun 40-50 cm. Forklaringen på det er formentlig et stort iltsvind i vandet især fra august og resten af sæsonen, som sandsynligvis er forårsaget af varmt iltfattigt overfladevand fra de store engarealer. – En problematik der gerne må blive behandlet mhp. på fremtidigt fiskeri.

12-14 mand var mødt op på den hvide/kolde dag for at få oplevelsen af mange fisk og bidrage til at vedligeholde vores fiskebestand. Heraf vores trofaste Jens og Per Hougaard fra Ørredfondens klækkeri ved Skibelund. De havde som noget nyt medbragt hyttefadet fra start, så fiskene hurtigt efter fangsten kunne få de bedst mulige forhold.

Båden blev søsat og bemandet med Per Hørdum, Daniel Rasmussen, og Kaare Bach – Og starten gik som vanligt ikke uden problemer – Men i gang kom de opstrøms Nybro. Vi andre lod snakken gå mens vi spændt ventede på broen. Resultatet var ikke opløftende – ingen fisk i baljen, men en fisk var set undervejs.

Mismodet bredte sig, men forsøget skulle gøres igen nedstrøms Nybro efter kaffepausen. Det første stykke med folk på bredden. Efter 10 min. lød jubelråbet ”fisk” – en pæn hunfisk sprællede i nettet, og lidt senere fik den selskab af 2 mere. Videre frem måtte bådfolket klare sig selv, og vi andre bare vente. Efter 4 pæne fisk mere og lidt småfisk (hanner) blev det stop. Et magert resultat – ikke så godt for dambruget i Skibelund, og for aftagerne af yngel. (heriblandt vores egen forening).

Spørgsmålet var så ”hvorfor var der ikke flere fisk – iltprocenten var jo steget” Det kunne være, at vi fiskede så sent på året, at fiskene var trukket op på gydepladserne. Det kunne være, at årets opgang var mindre pga. sommerens og efterårets iltsvind. En del af svaret kan måske findes ved, at optælle gydepladser på de steder, vi tidligere har gjort det – Lars Hougaard har materiale til sammenligning.

Trods alt en positiv dag, hvor den lange ventetid også blev brugt til erfaringer og beretninger om det fiskeri, vi har som fælles interesse.
Også lidt plads til optimisme – det var vist 2014, som også var næsten et 0-fisk år i Alling Å. Året efter var fiskene der igen.

Per Hørdum
Poul Jeppesen

Webstedet anvender cookies til at give dig en bedre oplevelse af vores hjemmeside (funktionelle) og til at få en idé om hvilke sider du besøger (statistik).