Elfiskeri Alling å november 2022

El fiskeri Alling å 5. november 2022.

Så kom dagen, hvor der skulle arbejdes for vedligeholdelse af åens ørredbestand.

Interessen for deltagelse var større end ventet. P- pladsen ved Nybro var godt fyldt op, og i alt ca. 15 personer mødt op for at være med.

Vejrguderne tilgodeså os med blåt og godt vejr i en ellers grå tid.

Båd og udstyr blev søsat og alt var klart -men generatoren nægtede at levere den forventede strøm. Det gav fra start et tidstab, og dagen igennem nogle udfordringer. Men i gang kom den, og opstrøms Nybro kom elektroden i vandet, og de første fisk i båden – men optimalt fungerede det ikke.  Lidt bedre blev det da elektroden blev udskiftet med en mindre – grundet grumset vand  pga. forgående dages meget regn.   

                                                                                                                                                                                                                           

Efter kaffepausen gik det bedre  nedstrøms, og lidt over middag sagde tallet 33 hunner og 14 hanner – nok til at opfylde både vores kvote og forventninger.  Størrelsen var lidt polariseret med store og små fisk – mellemfisk på 2-3 kilo var færre end vanligt – hvilket gav  nogle tanker om en svag årgang.                                                                                                                                                                                                    

Største hunfisk fisk var på ca. 75 cm og største han ca. 80 cm. Større hanfisk blev set, men de var svære at nette pga. størrelsen.  Nogle fisk havde finneskader, som måske kan skyldes krebsekontakt ?

Biodiversitetenvar ikke stor, men en del skaller og aborrer og enkelt skrubbe blev set.

Alt ialt en godkendt, men krævende dag for nogle deltagere. Men også en dag som vanligt som gav gode mulighed for hyggeligt samvær med udveksling af erfaringer om den interesse vi deler . Bl. a. kunne Carsten Nørgaard   berette om en Canada tur til Vancouver Island, hvor klimaproblemet i den grad havde sat sine spor med udtørring af de fleste af øens floder, hvilket  forhindrede laksenes i opgang med groteske  følger. Ovenikøbet havde himlen været sløret grundet skovbrande i USA – så der er det måske ikke en god ide at lægge næste fiskeferie.

Tak til alle deltagere for et godt stykke arbejde.                                                                                                                                                  

Og stor tak til Jens Hougaard og Bent for transport af udbyttet til Skibelund Dambrug.

Poul Jeppesen

Nb.Generatoren bliver sendt til et ekstra syn hos leverandøren med en forventning om, at det forebygger fremtidige problemer.

Webstedet anvender cookies til at give dig en bedre oplevelse af vores hjemmeside (funktionelle) og til at få en idé om hvilke sider du besøger (statistik).