Nyhedsbrev august 2022

Opfølgning på grødeskæringen i Allingåen 
Ved sidste grødeskæring i Allingåen var der efterfølgende en del debat om måden, den var blevet udført på. 

Klubben har efterfølgende skrevet til den ansvarlige for grødeskæringen hos kommunerne, og vi har derefter holdt et konstruktivt møde ved åen. 

Konklusionen på mødet blev, at der var begået fejl ved den sidste grødeskæring. Disse fejl vil fremadrettet ikke blive gentaget. 

I den forbindelse har det været vandplejegruppen ved Lars Hougaard godt assisteret af Henrik Thygesen og Niels Jepsen, der har været de bærende kræfter med formanden på sidelinien. 

Ny mand til Gudenåens Ørredfond 
I øjeblikket har RSK kun en person i Gudenåens Ørredfond (GØF) – nemlig næstformand Per Hørdum. Vi bør have to, der kan varetage klubbens interesser og give en hånd til arbejdet i GØF. 

Hvis der er nogen, der er interesseret, kan de kontakte Per Hørdum for nærmere info om arbejdets art.  Per har mobilnummer 22364242. 

Fangstregistrering 
Husk at man skal indrapportere sin fangst af havørred, laks og gedde fanget på klubbens fiskevand i Allingåen og Gudenåen. 

Dette gælder både hjemtagne og genudsatte fisk. 

Fiskene skal registreres senest 5 dage efter fangsten. 

Sommeren har vist, at enkelte har haft en noget alternativ holdning til disse regler. 

Overholdelse af disse er en forudsætning for benyttelse af vores fiskevande. 

Start på klubaftener 
Vores klubaftener starter igen tirsdag d.06. september. Som altid bestemmes indholdet af disse af de fremmødte, så vi er altid åbne for gode ideer. 

Grønt vedligehold ved Gudenåen 
Vores stykke ved Gudenåen er her i sommervarmen groet helt til. Det er derfor nødvendigt at lave noget grønt vedligehold deroppe.  Det vil vi gøre onsdag d.07. september fra kl.18:00. Som sædvanligt medbringer jeg en buskrydder, men vi kan altså også godt bruge hjælp fra medlemmerne. Ellers bliver det svært at fiske laks på vores stykke senere på året. 

Tilmelding på aktiviteten på facebook eller på formand@randerssportsfiskerklub.dk 

Hjælp til udlægning af spange ved Allingeåen 
De to øverste spange på vores stykke i Allingåen trænger kraftigt til udskiftning. Bestyrelsen er derfor gået i gang med at lave to nye spange. 

Når vi er klar til at lægge dem ud til åen, vil vi bede om hjælpere til den pågældende dag/aften. Vores lodsejer Poul Erik har allerede lovet at hjælpe med maskinkraft, så spangene kan blive bragt næsten helt ud på de rette steder ved åen. 

Senest har klubben investeret i et motordrevet pælebor, så vi nogen lettere og uden at beskadige stolperne kan få monteret spangene. 

Men som sagt så kommer der nærmere info om sagen. 

Aborrekonkurrencen 
Klubbens årlige åbne aborrekonkurrence afholdes lørdag d.10. september. Læs mere på www.aborrekonkurrencen.dk 

Gudenåkonkurrencen 
Gudenåkonkurrencen finder sted fra fredag d.16. september kl.16:00 til lørdag d.17. september kl.16:00. Læs mere under www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef/gudenaakonkurrence/gudenaakonkurrence-2022.aspx 

Webstedet anvender cookies til at give dig en bedre oplevelse af vores hjemmeside (funktionelle) og til at få en idé om hvilke sider du besøger (statistik).