Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 22. marts 2022 klokken 19:00 i RSK’s klublokale Høvejen 17, 8940 Rander SV.

Dagsorden:

    1. Valg af dirigent
    2. Formandens beretning
    3. Fremlæggelse af regnskabet
    4. Orientering fra diverse udvalg
    5. Indkomne forslag
    6. Fastsættelse af kontingent i flg. § 3.

På valg til bestyrelsen er flg.:
    – Per Hørdum – Genopstiller
    – Kåre B. Kjeldsen – Genopstiller

Valg af to suppleanter

Valg til Ørredfonden
    Per Hørdum
    Poul Jeppesen

Revisorer:
    Jens Hagensen
    Preben Nielsen

    8. Eventuelt

Bestyrelsen fremlægger til godkendelse et helt nyt sæt vedtægter til afløsning af de gamle love. Se det vedhæftede.

   

Indkomne forslag:

RSK medlemskab af Danmarks Sportsfisker Forbund. Forslag stillet af Niels Jepsen.
   

Webstedet anvender cookies til at give dig en bedre oplevelse af vores hjemmeside (funktionelle) og til at få en idé om hvilke sider du besøger (statistik).