RSK Facebook

Randers Sportsfisker Klub  (RSK) er grundlagt d.05. marts 1951.

Klubben har i dag ca. 200 medlemmer.

RSK råder over eget klubhus i Gjerrild på Norddjurslands kyst. Endvidere har vi eget klublokale på Høvejen 23 i Randers, hvor vi hver tirsdag i perioden september til maj holder klubaften.

Klubben udgiver et nyhedsbrev, der kommer efter behov. Det kan ses her på hjemmesiden.

Vi har fiskevande ved Gudenåen, Allingåen, Nørreåen og Glenstrup Sø.

Der arrangeres fisketure til mange vande.

Vi arrangerer en årlig Aborrekonkurrence i Gudenåen og Randers fjord.

Se Aborrekonkurrencen

Vi fisker stort set efter alt med finner, og vi er jo da også så heldige at have Gudenåen lige uden for døren med dens alsidige fiskeri.

Laks og havørreder på vort stykke af Gudenåen ved Ulstrup og gedder, sandart og aborre på stykket ved Randers.

Allingåen har vi plejet i mange år og nu viser resultaterne sig.

Under elfiskeri bliver der fanget masser af fisk. Se under Elfiskeri

Randers fjord med dens store bestand af havørreder er også et andet af vore hjemmevande.

Vi har en båd liggende ved Glenstrup sø, således at vore medlemmer også kan få noget søfiskeri.

Glenstrup sø er kendt for sin store bestand af gedder og aborrer og ikke mindst den smukke søørred.

Vi har udvekslingskort til Ikast Sportsfiskerforening, og vi kan derfor også tilbyde et godt bækørred og stallingfiskeri i bl.a. Karup, Fjerderholt, Rind og  Vorgod å.

RSK er medlem af:

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark http://www.ferskvandsfiskeriforeningen.dk Gudenåsammenslutningen Lakseprojektetwww.vildlaks.dk/gsl, Gudenåens Ørredfond og De samarbejdende lystfiskerforeninger i Østjylland.

Savner du en spændende hobby !!    Prøv Randers Sportsfisker Klub

RSK modtager nye medlemmer. Se nærmere under indmeldelse i RSK